به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

مسواک زدن دندان در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

بخش اطفال

طبق نظر انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، دندانپزشک کودک باید گروه های مختلف سنی کودکان را بشناسد و نوع رفتار با آنها را بداند. واقعیت این است که دندانهای شیری، آناتومی متفاوتی از دندانهای دایمی دارند و طبعا درمان آنها نیز متفاوت از دندان های دایمی است.
درمانگاه دندانپزشکی آپادانا به منظور کاهش استرس و از بین بردن ذهنیت کودکان از محیط های درمانی و تجهیزات دندانپزشکی و پزشک معالج را تغییر بدهد.

سالن بازی کودکان

برای تغییر ذهنیت کودکان نسبت به محیطهای درمانی علاوه بر تفکیک بخش اطفال از بزرگسال، سالن بازی با متراژ حدود ۱۰۰ متر و مجهز به وسایل بازی برقی و غیر برقی راه اندازی نموده ایم. کودکان پس از معاینه و انجام کار با دریافت کارت جایزه می توانند از وسایل سالن بازی استفاده نمایند. البته استفاده از اتاق بازی آزاد بوده و هر زمان که تمایل داشته داشتید، می توانید به اتاق بازی مراجعه و از امکانات سالن بازی بهره گیرند.

تلفن مستقیم بخش اطفال

0990366068
013-32114034
013-32114033

بخش کودکان درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

خدمات بخش کودکان

ترمیم دندان شیری در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

روکش دندان شیری

با خراب شدن دندان شیری و اجتناب از ترمیم آن، دندان عفونت میکند
توضیح بیشتر
پالپکتومی در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

پالپکتومی دندان شیری

عصب کشی دندان شیری را پالپکتومی می نامند.در پالپوتومی تاج دندان آسیب می بیند ولی در پالپکتومی تاج و ریشه آسیب می بیند.
توضیح بیشتر
شیار درمانی در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

شیار درمانی

 با ترمیم شیارهای روی تاج دندان جلوگیری از پوسیدگی دندان می نماید
توضیح بیشتر
پالپتومی در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

پالپوتومی دندان شیری

پالپوتومی به معنی برداشتن پوسیدگی دندان و خارج کردن بافت عصبی آلوده یا مرده ی داخل تاج دندان است.

توضیح بیشتر
فلوراید تراپی در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

فلوراید تراپی

با فلوراید تراپی از پوسیدگی دندان کودکان شما پیشگیری نمایید
توضیح بیشتر
فضا نگهدار دندان شیری در درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

فضا نگهدار دندان شیری

 فضانگهدار، سبب نگهداری فضای خالی دندان شیری افتاده میشود تا برای رویش دندان دائم جایگزین، فضای مناسبی موجود باشد.
توضیح بیشتر
شماره تماس ضروری