به وب سایت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا خوش آمدید

دکتر فرهنگ دزفولی زاده
مؤسس و مدیریت درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

هدف اصلی درمانگاه دندانپزشکی آپادانا

هدف اصلی درمانگاه دندانپزشکی آپادانا معاینه، تشخیص و درمان بیماران می باشد. در اجرای این هدف دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشکی با استفاده از تسهیلات تجهیزات، معلومات و تجربیات خود در تشخیص و درمان بیماری تلاش می کنند و به صورت یک فعالیت اجتماعی در تأمین مراقبت دندانپزشکی اقدام نمایند.این اهداف از زمان تأسیس درمانگاه به سال ۱۳۸۳ تاکنون به عنوان سرلوحه اهداف قرار گرفته است. همچنین آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بهداشت دهان و دندان و به روز رسانی اطلاعات شهروندان با هدف پیشگیری از درمان های پرهزینه به وسیله بروشورهای اطلاع رسانی و لوحه های فشرده آموزشی و فضای مجازی، بخشی از اهداف پیشگیرانه درمانگاه می باشد.

شماره تماس ضروری